SANOFI ØNSKER Å BIDRA TIL BEDRE SEKUNDÆRPROFYLAKSE ETTER HJERTEINFARKT

Vi tilbyr undervisningsmateriell, foredrag og hjelpemidler for å øke kunnskapen slik at flere pasienter kan nå sine kardiovaskulære behandlingsmål etter hjerteinfarkt. Nedenfor ser du eksempler på noen av våre digitale initiativ.

Registrer deg om du ønsker å få tilgang til dette og annen relevant informasjon innen ditt terapiområrde. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Motiverende intervju – Hvordan sikre at infarktpasienten følger våre behandlingsråd

Herman Egenberg jobber som stipendiat på Oslo Universitetssykehus ved avdeling for medisinsk adferdsfag og har laget kurs i motiverende intervju for Helsedirektoratet.  Han driver også en podcast som heter «Motiverende intervju» I Sanofi sin podcast nedenfor gir Herman Egenberg deg tips som hvordan du kan bruke motiverende intervju bl.a for å få til livstilsendinger.

Hør de andre podcastene her

Det er ikke ett fett hva du spiser:  En prat om kosthold og hjertehelse

Det er mange myter rundt hjertevennlig kosthold. I linken nedenfor kan du høre klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør og lege Ole Petter Hjelle i en spennende og lærerik samtale om hjertevennlig kosthold. Samtalen kan du også dele med dine pasienter.

Treningsforedrag: Fra slappfisk til gladlaks

Jan Helgerud er professor i medisin (idrettsfysiologi) ved det Medisinske fakultet ved NTNU og Treningsklinikken Myworkout i Trondheim. Helgerud er en av de i Norge som kan mest om effekten av trening, og i foredraget nedenfor gir han gode råd om trening som medisin og hvorfor 4x4 er nyttig.

Møteserie for kardiologiske sykepleiere om oppfølging etter hjerteinfarkt

For sykepleiere har vi laget et møteserie om oppfølging av pasienter med hjerteinfarkt. Den digitale møteserien, som vi startet høsten 2020, har som mål å øke kunnskapen om oppfølging av disse pasientene slik at flere når behandlingsmål og vi har nå hatt 11 webinarer som alle kan sees i opptak. Nedenfor ser du et av foredragene.

Test dine kunnskaper: Pasientkasuistikk om lipidbehandling etter infarkt

I denne interaktive pasienthistorien vil du møte en pasient med tidligere hjerteinfarkt. Pasientkasuistikken er laget i samarbeid med Prof. Ulirich Laufs ved Universitetet i Leipzig.