SANOFI er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og ditt personvern og implementerer alle relevante tiltak for å sikre slik beskyttelse i samsvar med gjeldende lover og vilkår i dens globale personvernerklæring. 

Dette samtykkeskjemaet forklarer formålene og modalitetene som SANOFI behandler dine personopplysninger som samles inn gjennom nettstedene SANOFImed.dk/minSANOFI.no/SANOFIpro.se   (heretter henvist individuelt til "nettstedet"). 

HVEM ER ANSVARLIG FOR DATAENE DINE? 

 • Personopplysningene samles inn og behandles under kontroll av Sanofi A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København (heretter kalt "Sanofi"). 

HVORFOR INNSAMLES/BEHANDLES DATAENE DINE? 

Sanofi samler inn personopplysningene dine av følgende grunner: 

 • For å gi deg personlig opplevelse av nettstedet basert på dine tidligere interaksjoner med Sanofi. 
 • For å formidle tilpasset salgsfremmende og pedagogisk materiale til deg. 
 • Gi deg informasjon om arrangementer og nyheter. 
 • Å bruke aktivitetsdataene dine på nettstedene for å forbedre og tilpasse interaksjonene våre med deg. 
 • For å bekrefte identiteten din som helsepersonell i samsvar med nasjonale krav, hvis aktuelt. 

Disse behandlingsformålene er basert på ditt samtykke som du kan sende inn når du registrerer en konto på nettstedet. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst, men ved å gjøre det vil Sanofi ikke kunne gi deg tilgang til nettstedet. Personopplysningene dine vil bli oppbevart i en periode så lenge vi er klar over at du er helsepersonell eller til du trekker tilbake samtykket og/eller avslutter kontoen din.  

For disse formålene vil Sanofi også lagre en kopi av dine personopplysninger i databasen så lenge prosjektet varer. Etter denne perioden vil personopplysningene dine bli slettet.  

HVOR LENGE BEHOLDES DATAENE DINE? 

Dine personopplysninger beholdes så lenge som beskrevet ovenfor i formålsdelen, og bare i den varigheten som er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene, med mindre ytterligere oppbevaring er nødvendig for å oppfylle juridiske eller forskriftsmessige krav eller for å beskytte SANOFIs interesser. 

HVEM VIL HA TILGANG TIL DATAENE DINE? 

For de formålene som er angitt ovenfor, kan SANOFI kommunisere dine personopplysninger til følgende enheter: 

 • Enheter i SANOFI GROUP. 
 • Våre tjenesteleverandører. 
 • Juridiske og administrative myndigheter når det kreves i samsvar med gjeldende lov. 

OVERFØRING AV DATA UTENFOR DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDET ("EØS") 

Mottakere av dine personopplysninger kan være lokalisert i land utenfor EØS, som kanskje ikke garanterer samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som landet der du befinner deg. Når det gjelder overføring av dine personopplysninger til slike mottakere, vil Sanofi bruke følgende sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende personvern- og databeskyttelseslover. 

Når personopplysningene dine overføres utenfor EØS, vil Sanofi sørge for at de beskyttes på en måte som er i samsvar med hvordan personopplysninger beskyttes i EØS. Når personopplysningene dine overføres utenfor EØS, vil Sanofi sørge for at de beskyttes på en måte som er i samsvar med hvordan personopplysninger beskyttes i EØS. Dette gjøres på en av følgende måter: 

 • basert på Sanofis bindende selskapsregler for overføringer til relevante Sanofi-konsernselskaper, 
 • landet vi sender personopplysningene til, er godkjent av EU-kommisjonen som et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller 
 • landet vi sender personopplysningene til, er godkjent av EU-kommisjonen som et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller - mottakeren har signert en kontrakt basert på "Standard kontraktsklausuler" godkjent av EU-kommisjonen, som forplikter den til å behandle og beskytte dine personopplysninger på en sikker måte 

HVA ER MINE RETTIGHETER ANGÅENDE MINE PERSONOPPLYSNINGER? 

I samsvar med rettighetene du har fått ved lov, har du rett til: 

• tilgang ved enkel forespørsel til dine personopplysninger - i så fall kan du be om å motta en kopi av dine personopplysninger, med mindre slike personopplysninger blir gjort tilgjengelig for deg direkte; 

 • be om en retting av dine personopplysninger hvis slike er unøyaktige, ufullstendige eller foreldede; 
 • få sletting av dine personopplysninger i de spesifikke tilfellene fastsatt ved lov; 
 • få en begrensning av behandlingen av dataene dine i de spesifikke tilfellene som er fastsatt ved lov; 
 • hvis det er aktuelt, motta dataene dine i et standardformat for overføring til en annen kontroller; 
 • å sende inn en klage til databeskyttelsesmyndigheten din i ditt land, som angitt nedenfor. 

AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING/PROFILERING 

Sanofi bruker ikke automatisert beslutningstaking eller profilering på dine personopplysninger hvis de har juridiske eller betydelige effekter for deg. 

HVEM SKAL KONTAKTES FOR SPØRSMÅL? 

For å utøve rettighetene dine som angitt ovenfor, vennligst gå til denne nettsiden. 

For eventuelle andre spørsmål angående behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte SANOFIs databeskyttelsesansvarlig på denne adressen: privacyoffice.noba@sanofi.com 

Datatilsynet 
P.O. Box 458 Sentrum 
NO-0105 Oslo 
+ 22 39 69 00 
Website: http://www.datatilsynet.no/