Ta vare på kvinnehjertet

Hjertesykdom hos kvinner skiller seg fra hjerte-sykdom hos menn. Hva er grunnen til at det er forskjeller og hvordan skal man ta vare på kvinne- hjertet og følge opp kvinner med hjerteinfarkt?

Maja-Lisa Løchen er professor ved UiT Norges arktiske universitet og overlege ved hjertemedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun er styremedlem i Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, har skrevet boken «Kvinnehjerter» og er medlem av regjeringens kvinnehelseutvalg.


Sigrun Halvorsen er professor og avdelingsleder ved hjerteavdelingen på Ullevål sykehus. Hun er opptatt av kvinnehelse og er med i medisinsk fagråd i «1,6 millioners klubben, for kvinners helse». Hun har også vært med å skrive europeiske retningslinjer for behandling av hjerteinfarkt.

Se også resten af webinarserien

Dette kan også være av interesse