INSULINPROFILER

Insulinprofiler er et verktøy, du kan bruke i din dialog med pasienter om forskjellen mellom måltidsinsulin, hurtigvirkende insulin og basalinsulin. Du kan bestille brosjyren ved å sende en e-post til Cathrine Wiik (cathrine.wiik@sanofi.com)

Se også videoerne om kommunikasjon mellom behandler og pasient

Harriet Selle er klinisk spesialist sykepleier og hun har selv mange års erfaring som diabetessykepleier. Harriet brenner for god kommunikasjon og det kommer tydelig frem i videoene. I videoene tar Harriet Selle for disse temaene. Videoene er tilpasset kommunikasjon mellom diabetessykepleier og personer med diabetes, men alle kan finne inspirasjon til gode samtaler i disse filmene.