INSULINPROFILER

To personer kan registrere samme HbA1c på tross av veldig ulike glukosekurver. Time In Range gjør det enklere og raskere å fokusere på årsaker på glykemiskvariasjon. I konsultasjonen kan denne kunnskapen brukes for å inspirere pasienten til enkle livsstilendringer.

Se også videoer om kommunikasjon mellom behandler og pasient

Harriet Selle er klinisk spesialist sykepleier og hun har selv mange års erfaring som diabetessykepleier. Harriet brenner for god kommunikasjon og det kommer tydelig frem i videoene. I videoene tar Harriet Selle for disse temaene. Videoene er tilpasset kommunikasjon mellom diabetessykepleier og personer med diabetes, men alle kan finne inspirasjon til gode samtaler i disse filmene.