VERDIFULL INFORMASJON VIA DIGITAL KOMMUNIKASJON

Hver dag møter du mennesker som trenger din ekspertise. Nedenfor kan du registrere deg og få tilgang til relevant informasjon som angår ditt terapiområde. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å benytte link som finnes i all vår kommunikasjon til deg, eller ved å kontakte oss.

Hvorfor bør vi følge TIME-IN-RANGE?

HbA1c forteller oss veldig lite om hvordan blodsukkeret svinger og hvor mye man er i hypoglykemi. Økt bruk av kontinuerlig glukosemåling (CGM) gjør det lettere å følge med på tiden pasienten er i målområdet. Å følge med på TIR kan gi grunnlag for å ta bedre beslutninger i diabetesbehandlingen.