HVORDAN UTREDE OG BEHANDLE SØVNPROBLEMER?

Søvnproblemer rammer mange mennesker. Rundt en tredejdel av befolkningen klager over dårlig søvn i perioder mens noen få har alvorlige og langvarige søvnproblemer.

Bjorvatn er professor ved Universitetet i Bergen, leder av Nasjonal kompetanse-tjeneste for søvnsykdommer og søvnspesialist ved Bergen søvnsenter. Forfatter av flere bøkerinnen søvnmedisin.

MAT-NO-2100599