Legg til kalender

Time in Range

4. oktober kl. 11:30 eller kl. 12:00

To personer kan registrere samme HbA1c på tross av veldig ulike blodsukkerkurver.

Fra slappfisk til gladlaks

1. november kl. 11:30 eller kl. 12:00

Tren for livet! Utholdenhet- og styrketrening i forebygging, behandling og rehabilitering av sykdom.

Organisering av diabeteskontroll på legekontoret

6. desember kl. 11:30 eller kl. 12:00

Bli inspirert av hvordan Gleditschgården legesenter har organisert diabetesoppfølgingen sin.

Mat er også medisin kostholdsråd i behandling av diabetes type 2

10. januar kl. 11:30 eller kl. 12:00

Gjeldende vitenskapelige kostholdsråd for pasienter med diabetes type 2, samt enkle og konkrete tips som du kan bruke ved kostveiledning i din arbeidshverdag.

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. 
For mer informasjon se https://www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/samarbeidsavtaler/

Sanofi behandler personopplysninger i henhold til GDPR.

MAT-NO-2100576