LUR LUNSJ 2022

Lur lunsj er en webinarserie med korte forelesninger på ca. 25 minutter, som du kan se på når du spiser matpakken. I vår har vi samlet noen av landets fremste spesialister innen sitt fagfelt og hver første tirsdag i måneden kan du bli inspirert av disse. For å få det til å passe for flest mulig er det to tidspunkt å velge mellom. Håper du har mulighet til å delta.