Høyt, lavt og det litt vanskelige midt i mellom?

I denne brosjyren forklarer vi hva tid i målområdet (TIR) er, og hvordan en kan forbedre den. Mye av informasjonen er sikkert kjent fra før, men ny teknologi har gjort gamle triks og tips mer målbare og lettere å vurdere. Ved å måle tiden i målområdet kan en lettere gjøre justeringer som kan påvirke opplevelsen av å ha diabetes slik at pasienten får det bedre.

Dette kan også være av interesse

Video

Video

Webinar

Video