SESONG 5: OPPFØLGING ETTER INFARKT

Hva bør en sykepleier kunne om oppfølging av diabetes/ prediabetes og lipider etter hjerteinfarkt?

Pasienter med hjerteinfarkt har ofte dårlig kontrollert blodsukker og lipider. Hvilke råd gir man f.eks til pasienter med lett forhøyet blodsukker og hvordan sikre god lipidkontroll og motivere til langvarig behandling. 

Se foredrag nedenfor

Overlege Serena Tonstad jobber ved seksjon for preventiv kardiologi og avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved OUS. Hun har vært med i arbeidsgruppen som har skrevet Helsedirektoratets retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Kjetil Retterstøl er overlege på Lipidklinikken og professor ved avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har lang klinisk erfaring i behandling av pasienter med ulike forstyrrelser i lipidmetabolismen. Retterstøl har også gitt innspill til Helsedirektoratets Nasjonalt råd for ernæring i forbindelsene med kostrådene om fett.

MAT-NO-2100576