Oppfølging etter hjerteinfarkt

Øk din kunnskapen om oppfølging av pasienter etter hjerteinfarkt

Møteserien, som vi startet høsten 2020, har som mål å øke kunnskapen om oppfølging av pasienter  etter hjerteinfarkt.

Programmet er utarbeidet for kardiologiske sykepleiere i samarbeid med med de kardiologiske sykepleierne Torill Liodden, Sykehuset i Vestfold og Anita Isaksen og Irene Drotningsvik fra Haukeland Universitetssykehus.

Vi håper høstens program vekker interesse og at du har lyst og anledning til å delta på de to møtene. Meld deg på nedenfor, og du må gjerne dele invitasjonen med interesserte kollegaer. Ta kontakt med Hilde Monn  91102462 om du har noen spørsmål vedrørende påmelding.

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. 
For mer informasjon se https://www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/samarbeidsavtaler/

Sanofi behandler personopplysninger i henhold til GDPR.

MAT-NO-2100576