Legg til kalender

Hva bør en sykepleier kunne om oppfølging av diabetes/prediabetes og lipider etter hjerteinfarkt?

28. september kl. 18:00 - 19:00
Hva bør en sykepleier kunne om oppfølging av diabetes/prediabetes og lipider etter hjerteinfarkt?

Hva er de viktigste livstilsendringene etter hjerteinfarkt og hvordan skal man få det til?

26. oktober kl. 18:00 - 19:00
Hva er de viktigste livstilsendringene etter hjerteinfarkt og hvordan skal man få det til?

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. 
For mer informasjon se https://www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/samarbeidsavtaler/

Sanofi behandler personopplysninger i henhold til GDPR.

MAT-NO-2100576