Gleditschgården legesenter

Det er store forskjeller i hvilken behandling leger gir pasienter med type 2 diabetes.

Kjersti Nøkleby, som selv er fastlege, står bak studien som har undersøkt dette og funnet at alder, listelengde og bruk av NOKLUS diabetesskjema har mye å si for kvaliteten på fastlegenes oppfølging. Med mange ting som skal følges opp kan det fort glippe om man i tillegg har lite tid. Strukturerte arbeidsmetoder er en faktor som bedrer oppfølgingen. Vi deler praktiske tips om hvordan du kanskje kan organisere diabetes behandlingen på ditt kontor enda bedre. 

Ønsker du det som tema i smågruppeundervisning så kan du finne inspirasjon til presentasjon i dette slide-settet nederst.